تصویر چهره: FaceImage
کد:
1085
نام:
ستار
نام خانوادگی:
نجفی
لغب:

      
سمت اداری:
بسیجی فرماندهان گردانهای عاشورا کارمند معاونت طرح و وزارت تعاون
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
میدان آزادی - بلوار استاد معین -کوچه سعادتی
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
بسیجی فرماندهان گردانهای عاشورا کارمند معاونت طرح و وزارت تعاون
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/4/2012
فرم ویرایش