تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1084
نام:
نادر
نام خانوادگی:
آقا زاده
لغب:

      
سمت اداری:
فرمانده سپاه قدس
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09121215007
تلفن خانه:
0215037433 و 0212129870
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فرمانده سپاه قدس
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/4/2012
فرم ویرایش