تصویر چهره: FaceImage
کد:
1082
نام:
محمد
نام خانوادگی:
فتحی
لغب:

      
سمت اداری:
فرمانده اطلاعات ناحیه مقاومت ویژه قدس
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09122467150
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فرمانده اطلاعات ناحیه مقاومت ویژه قدس
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/3/2012
فرم ویرایش