مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1326
نام:
اسدالله
نام خانوادگی:
جعفری
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، روز سه‌شنبه (۶ تیر/ ۲۷ ژوئن) از "برخورد جدی و قانونی" با "عوامل کشف حجاب" خبر داد. جعفری از جمله گفت: «برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می‌کنند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود».
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.dw.com/fa-ir/وسیله-نقلیه-عوامل-کشف-حجاب-توقیف-میشود/a-39440885
تاریخ آخرین ویرایش:
Feb/1/2018
فرم ویرایش