مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1325
نام:
رضا
نام خانوادگی:
فلاح
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
رضا فلاح یکی از کادرهای شکنجه و بازجویی وزارت اطلاعات در سراسر کشور می باشد. رضا فلاح از شکنجه گران و بازجوهایی است که درون تمام شکنجه گاههای اطلاعات در سراسر کشور بر پرونده ها نظارت دارد. وی اهل روستای حسن رباط در نزدیکی شهرستان میمه در نزدیکی اصفهان است. نامبرده با نام مستعار شجریان در تهران ساکن است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/20/2017
فرم ویرایش