مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
تصویر1 : Image
کد:
1278
نام:
محمود
نام خانوادگی:
کریمی
لغب:
حاج محمود کریمی
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
نقش مداح در حمایت از ولایت و سرکوب معترضان در تاریخ معاصر ایران یکتاست، مداح نظامی نیست اما اسلحه دارد، هم پیاده نظام است و هم فرمانده و با همه عوامی و افتخارش به عالم نبودن، ایدئولوگ نیز هست.

حاج محمود کریمی مداح، اسلحه دارد و به راحتی در یک دعوای خیابانی از اسلحه گرم استفاده می کند.اخباری از تیراندازی یک مداح به پژو ۲۰۶ دو نفر در اتوبان بابایی منتشر شد.

محمود کریمی در بیت رهبری هم مداحی می‌کند
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/01/140107_l44_nazeran_mahmoud_karimi.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/140105_l45_radan_karimi_maddah.shtml
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/8/2014
فرم ویرایش