مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
تصویر1 : Image
کد:
1267
نام:
محمدحسن
نام خانوادگی:
رحیمیان
لغب:
حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان
سمت اداری:
نماینده خامنه ای در بنیاد شهید و امور ایثارگران - عضو گروه 6 نفری تحقیق خامنه ای در کودتا 88 و سرکوب معترضین
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
محمدحسن رحیمیان با محکوم نمودن خانه سینما گفت: "سخنان مطرح شده در آن جشن کثیف دل خانواده شهدا را به درد آورد و لازم است که ایثارگران کشور در مقابل این عمل ناپسند موضع گیری خود را اعلام کنند. لازم است خانواده معظم شهدا و ایثارگران در مقابل چنین اعمال کثیف و ناپسندی موضعگیری کنند و اعلامیه بدهند و حتی اگر لازم بود تجمعی علیه آنان راه بیندازند."
از نظر ايشان فقط يك سليقه بايد حاكم باشد .و دنياي هنر هم بايد تابع سياستهاي دولت باشد وگر نه بايد تعطيل شود.


 -عضو گروه 6 نفری تحقیق خامنه ای در کودتا 88 و سرکوب معترضین
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/31/2013
فرم ویرایش