مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1259
نام:
علی
نام خانوادگی:
القاصی‌مهر
لغب:

      
سمت اداری:
دادستان عمومی و انقلاب شیراز
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
این قاضی حکم قطع دست و اعدام در شیراز داده است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/24/2013
فرم ویرایش