مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1257
نام:
سعید
نام خانوادگی:
عسگر
لغب:

      
سمت اداری:
رییس امور ایثارگران نیروی مقاومت بسیج
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
سعید عسگر که در سال 1378 سعید حجاریان، عضو سابق شورای شهر تهران را با اسلحه ماکاروف وبا شلیک دو گلوله از ناحیه صورت ترور کرد و در دادگاه با پذیرفتن اتهام البته با پوزخند فقط به ۱۵ سال حبس محکوم شد، اما پس از طی مدتی کوتاهی در زندان مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد.
وی همچنین در سال ۱۳۸۲ رهبری گروهی ۲۵۰ نفره از لباس‌شخصی‌ها را در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بر عهده داشت و هم اکنون رییس امور ایثارگران نیروی مقاومت بسیج است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/21/2013
فرم ویرایش