مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1248
نام:
میثم
نام خانوادگی:
رحیمی (رحمتی)
لغب:
سید حسینی
سمت اداری:
مسئول جنگ نرم سازمان پدافند غیرعامل
آدرس محل کار:
خیابان امیرآباد شمالی کوچه خسروی - پلاک 83
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:
1362
محل تولد:

      
توضیحات:
وی از وابستگان ستاد جنگ نرم کشور در تهران می باشد و در دانشگاه امیر کبیر مخبر نظام است
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Sep/23/2013
فرم ویرایش