مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1233
نام:
کمال
نام خانوادگی:
هادیانفر
لغب:

      
سمت اداری:
رئیس پلیس فتا
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
قاتل جوان ایرانی بی گناه ستار بهشتی عزیزمان سردار و نوکر ولایت قبیه سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا همان بخشی که ستار را شکنجه و کشتند میباشد.

نوشته های ستار بهشتى شجاع و آزاديخواه در اينترنت پس از شهادتش؛ به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و نشان دهنده عزم او بر پايداری و کوتاه نيامدن به هرقيمت در برابر دژخيمان است. او در روزهای قبل از دستگيريش، در وبلاگ خود، در برابر تهديدهای دژخيمان، شجاعانه نوشته بود: 
«ديروز بنده را تهديد می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سياه بايد بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی!... هرکاری بخواهيم می کنيم... شما بايد خفه شويد و اطلاع رسانی نکنيد وگرنه خفه خواهيد شد بدون نام ونشان!... روز و شب تلفنهای تهديدآميز قطع نمی شود... . من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسيدن لحظه مرگ من باشد». ستار آزاده که جانش را سرفرازانه بر سر پيمان تسليم نشدن به دژخيمان حاکم نهاد؛ همچنين در وبلاگ خودش در مطلبی با عنوان «شروع قيامها شمارش معکوس برای نظام» نوشت: مخارجی که خرج سپاه قدس، تغذيه مالی، تجهيزاتی ولجستيک نيروهای حزب الله درلبنان و يا به تازه گی مبلغ 10ميليارد دلار کمک به بشار اسد برای قتل عام مردم کشور سوريه پرداخت می شود در زمانيکه مردم ايران درفقر و تنگنا قرار دارند را چه کسی پاسخگو می باشد؟ مگر هميشه سران نظام خود اعلام نمی دارند که سياستهای خارجی تابع دستور رهبری است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Nov/9/2012
فرم ویرایش