مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1231
نام:
حاج کربلائی
نام خانوادگی:

      
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
حاج کربلائی مسئول لونا پارک اوین در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی سال 67 بود. وی بسیار زننده با خانوادهای اعدام شدگان برخورد می کرد. از او آمده است که با افتخار و طنز به خانوادهای اعدام شدگان می گوید: 
" نگران جای شکنجه هایش نباشید. خیالتان راحت! گلوله ها را به همان جای شکنجه ها زدیم. "

در مورد مشخصات او به باری کاربران نیازمندیم.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.gozargah.com/wp-content/themes/gozargah/newGozargah/58/Ranj%20haye%20Pedaram.htm
تاریخ آخرین ویرایش:
Nov/1/2012
فرم ویرایش