مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1207
نام:
عبدالرحمان
نام خانوادگی:
بنی هاشمی
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
سپتامبر ۱۹۹۲، رستوران میکونوس در برلن. هشت تن از سران حزب دمکرات کردستان و مخالفان حکومت اسلامی ایران که برای صرف شام و گفت وگو در آن رستوران گرد آمده اند، همراه با صاحب رستوران، هدف حمله دو مرد مسلح نقابدار قرار می گیرند.چهارتن از آنان: رهبر حزب دمکرات کردستان، دکتر صادق شرفکندی، و دو معاون او، فتاح عبدلی و همایون اردلان که برای شرکت در کنگره بین المللی حزب سوسیال دمکرات به برلن آمده اند، و نوری دهکردی، یکی از مخالفان کرد ساکن آلمان کشته می شوند، صاحب رستوران، عزیز غفاری، مجروح می شود و به چهار تن دیگر آسیبی نمی رسد.

عبدالرحمان بنی هاشمی، رهبر عملیات، به ایران می گریزد. کسی که رگبار مسلسل را با فحش های رکیک و نفرت بار بر قربانیان می بارد، کاظم دارابی ایرانی است. عباس رائل تیرخلاص زن و یوسف امین دوست او که در ورودی رستوران را می پاید، هردو عضو حزب الله لبنان اند و در اردوگاه سپاه پاسداران در رشت در ایران به مدت شش ماه آموزش تروریستی دیده اند. آدمکش ایرانی و چهار لبنانی دستگیر می شوند.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/27/2012
فرم ویرایش