مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1201
نام:
محمد
نام خانوادگی:
اسماعیل کوثر
لغب:

      
سمت اداری:
نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
وي در سال‌هاي پاياني دوران جنگ (از سال 64 تا 67) فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله بوده است و پيش از ‌آن نيز معاونت تیپ‌زرهی رمضان و مسئوليت عملیات سپاه 11 قدر را بر عهده داشته است، كوثري پس از دوران دفاع مقدس تا قبل از دوران نمايندگي، جانشین سپاه یکم ثارالله، جانشین قرارگاه ثارالله و در پایان نيز مسئول امنیت ستاد کل نیروهاي مسلح بوده است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/24/2012
فرم ویرایش