مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1189
نام:
حسین
نام خانوادگی:
اسماعیلی
لغب:
اسمال خلاف
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
شهرک فجر(اتوبان نیایش)
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
۰۹۱۲۵۰۹۲۹۷۳
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
این شخص در دستگیری و ضرب و شتم افراد در محدوده میدان محسنی /میدان ونک/میرداماد/پارک وی نقش بسزایی داشته است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/20/2012
فرم ویرایش