مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1186
نام:
سعید
نام خانوادگی:
سعادتمند
لغب:
حاج یوسف
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
- بنا به گزارش دریافتی از تعدادی از زندانیان آزاد شده در بازداشتگاه های کرمانشاه یکی از بازجویان و شکنجه گران بازداشتگاه وزارت اطلاعات در کرمانشاه شناسایی شد. وی ۴۸. ساله اهل شهر زنجان می باشد که در کرمانشاه در محله فرهنگیان کرمانشاه ساکن می باشد. وی که با نام مستعار حاج یوسف شناخته می شود نقش زیادی در اعتراف گیری زیر شکنجه متهمان دارد و با توجه به سابقه طولانی در وزارت اطلاعات شهر کرمانشاه از شکنجه گران فرزاد کمانگر نیز بوده است. وی در میان همسایه ها خود را به عنوان کارمند فرودگاه کرمانشاه معرفی کرده است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/18/2012
فرم ویرایش