مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1184
نام:
ابراهیم
نام خانوادگی:
جباری
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
شبکه جنبش راه سبز(جرس):رئیس بازرسی بسیج کشور و جانشین فرمانده سپاه ویژه تهران،طی اظهاراتی ابعاد جدیدی از اعتراف گیری اجباری از تهران تا بیروت را فاش کرد، و گفت«آقایان ادعا می کنند حجاریان را شکنجه کرده اند،درحالی که حجاریان را هل بدهی،می میرد.»

سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری در شورای اداری استان قزوین گفت«در بحث نفاق نیز رهبر فرمودند کسانی که در تاریخ اسلام به این روز افتاده‌اند از ابتدا که منافق نبودند مانند کسانی که در ایام بعد از انتخابات اعترافات آنها را می‌بینیم ولی متأسفانه برخی بیان می‌کنند که آنها را شکنجه دادند که این سخنان را می‌گویند در حالی که کسی مانند حجاریان بیمار است و کوچک‌ترین شکنجه باعث مرگ او می‌شوند.»

وی که همزمان جانشین فرمانده سپاه ویژه تهران نیز هست،همچنین ادعا کرد که«حجاريان را شكنجه نكرده‌اند، بلكه طي اين مدت براي او از يكي از خيابان‌هاي تهران غذاي رژيمي تهيه كرده‌اند»! وی در مورد اعتراف گیری اجباری، تحت شکنجه های جسمی و روانی مدعی شد«اين آقايان در زندان وقت پيدا كردند و به اعمال خود فكر كردند و متوجه شدند كه چه به روز راه امام و انقلاب آورده‌اند.»
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.rahesabz.net/story/1220
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/18/2012
فرم ویرایش