مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1179
نام:
محمد علی
نام خانوادگی:
جعفری
لغب:

      
سمت اداری:
فرمانده سپاه پاسداران اسلامی
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
سرلشگر جعفری گفت: "در حوادث اخير ۱۳ نفر از نيروهای بسيج و حدود ۷ نفر از نيروهای مردمی که بعضا سابقه بسيجی نيز داشتند، به شهادت رسيدند که نيروهای مردمی در ترورهای کور و نيروهای بسيجی با اقدام از پيش تعيين شده به وسيله زير گرفتن با خودرو يا با پرتاب سنگ و اشيای مختلف به شهادت رسيدند. از مخالفين و معارضين نيز ۹ نفر کشته شدند که مقايسه اين آمار نشان می‌دهد نيروهای امنيتی و بسيج عليرغم گستردگی بالای اين حوادث به خوبی متوجه حفظ جان مردم بودند." "نيروهای بسيجی در حادثه کوی دانشگاه حضور نداشتند هر چند ممکن است تعداد کمی از بسيجيان که سازماندهی نشده بودند در اين قضيه وارد شده باشند ولی در بين نيروهای لباس شخصی و خودسر به ندرت شاهد بسيجيان بوديم و عمده آنها لباس‌شخصی‌هايی بودند که ربطی به بسيج نداشتند."
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/17/2012
فرم ویرایش