مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1168
نام:
یزدان
نام خانوادگی:
پناه
لغب:

      
سمت اداری:
عضو سپاه پاسداران،زندانبان بند چهار زندان عادل آباد.شیراز
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عضو سپاه پاسداران،زندانبان بند چهار زندان عادل آباد.شیراز مسئول بند مخوف موسوم به ۴۹. مسئول انفرادیهای مخوف اندرزگاه در عادل آباد.
داماد مجید تراب پور (رئیس زندان عادل آباد و رئیس سازمان زندان های فارس، کهکیلویه و بویراحمد وعضو کمیسیون قتل عام زندانیان شیراز در سال ۶۷)
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/16/2012
فرم ویرایش