مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1142
نام:
ناصر
نام خانوادگی:
مالکی
لغب:

      
سمت اداری:
فرمانده حوزه ۱۱۵ لیلت القدر و مداح هیئت فاطمیون در غرب تهران محدوده ستاری و پیامبر
آدرس محل کار:
آدرس موسسه فاطمیون: اتوبان ستاری - کوچه شاملو - پلاک 3 طبقه اول
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فرماندهی اوباش و اسلحه به دستان مسجد لولاگر را به عهده داشت .
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/6/2012
فرم ویرایش