مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1134
نام:
احمد
نام خانوادگی:
علم الهدی
لغب:

      
سمت اداری:
عضو مجلس خبرگان رهبری , امام جمعه و نماینده ولی فقیه در مشهد
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عضو مجلس خبرگان رهبری , امام جمعه و نماینده ولی فقیه در مشهد
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/23/2012
فرم ویرایش