مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1133
نام:
میثم
نام خانوادگی:
مسیب نیا
لغب:

      
سمت اداری:
عضو شورای مرکزی مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
هشت دی ماه، بسیج علم و صنعت با وارد کردن تعدادی لباس ‌شخصی و اراذل و اوباش داخل دانشگاه، به تجمع دانشجویان سبز حمله‌ ور شده، تعداد زیادی از دانشجویان را مجروح نموده و تعدادی را هم دستگیر کرد.لباس‌شخصی‌ها با همکاری حراست با فریاد حیدر حیدر و با پاره‌های آجر و زنجیر به دانشجویان بی‌دفاع حمله‌ور شده و سر تعدادی از دانشجویان را شکاندند و به دختران دانشجو فحاشی کرده و آنها را با الفاظ رکیک مورد توهین قرار دادند.سرکردگی بسیجیهایی که از بیرون وارد شده بودند بر عهده‌ی یکی از دانشجویان بسیجی علم‌وصنعت بود که عده ای از دانشجویان او را شناسایی کردند.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/23/2012
فرم ویرایش