مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
2 تصویر : Image
کد:
1124
نام:
محمد جواد
نام خانوادگی:
بصیرت
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
تهران – میدان خراسان پشت فروشگاه قدس کوچه نائب
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
از فرماندهان پایگاه مقاومت بسیج مسجد لرزاده تهران
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/22/2012
فرم ویرایش