تصویر چهره: FaceImage
کد:
1114
نام:
ظفرعلی
نام خانوادگی:
براتلو
لغب:

      
سمت اداری:
معاونت وقت اجتماعی – امنیتی استانداری تهران
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
در اعتراضات انتخاباتی ایران از قول وی نقل شده که "وقتی شهر شلوغ شده ابتدا به دستور مقامات بالاتر به نیروهای مستقر در میدان گفته است ۴۰ دقیقه با گلوله پلاستیکی و مشقی مردم را پراکنده کنند، اما وقتی دیده اند که فایده ای ندارد دستور رگبار را صادر کرده اند".
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/15/2012
فرم ویرایش