تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1111
نام:
حسين
نام خانوادگی:
طائب
لغب:
میثم
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
فرمانده نيروي مقاومت بسيج
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/10/2012
فرم ویرایش