تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
2 تصویر : Image
کد:
1107
نام:
محمد باقر
نام خانوادگی:
لباف
لغب:

      
سمت اداری:
عضو سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
تهران - خیابان پیروزی ، خیابان پرستار ، کوچه شهید برازنده پلاک بیست و هفت
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09122129552
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عضو سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/9/2012
فرم ویرایش