لیست مزدوران, لباس شخصی ها و عاملان سرکوب برای آشنا ئی مردم ایران در این سایت درج میشود. با یاری همدیگر لیست و هویت این افراد را برای همگان روشن خواهیم کرد.

ما هدف داریم که لیست مزدوران دیکتاتوری اسلامی را کامل دراختیار مردم ایران قرار دهیم. لطفا اگر اطلاعاتی در مورد این افراد دارید آن را برای مابفرستید. لطفا از (فرم ورود مزدور جدید) و یا ویرایش صفحه مزدور استفاده کرده و اطلاعات مزدور را وارد فرمائید.

-سایت ما مدارک معتبر مانند عکس و فیلم و یا مقالات معتبر را میپذیرد.
-سایت ما مشخصات مزدو را در جستجوگرهای اینترنتی درج می کند.

اگر افرادی را می شناسید که در جنایت علیه مردم ایران گناهکارند آنها را حتما معرفی بفرمائید. بی تفاوت نبودن شرط اول در خشکاندن ظلم علیه هموطنانمان است.
برای کمک به این هدف مشترک این سایت را از طریق Email واشتراک در FaceBook و سایر شبکه های اجتمائی اطلاع رسانی فرمائید.

آدرس ما: info@Mozdoran.com
زنده باد ایران